Let’s travel together.

برچسب کایزر

اتیکت دور آبی کایزر SK355

این محصول دارای چسبندگی بسیار مطلوب که در هر بسته دارای جای آویز و بارکد مجزا مناسب جهت مصارف بیمارستانی، آزمایشگاه، مدرسه، دفترکار، ابزارآلات همچنین دارای 2 سال گارنتی کیفیت کایزر می باشد…
ادامه مطلب ...

اتیکت دور آبی کایزر SK354

این محصول دارای چسبندگی بسیار مطلوب که در هر بسته دارای جای آویز و بارکد مجزا مناسب جهت مصارف بیمارستانی، آزمایشگاه، مدرسه، دفترکار، ابزارآلات همچنین دارای 2 سال گارنتی کیفیت کایزر می باشد…
ادامه مطلب ...

اتیکت دور آبی کایزر SK353

این محصول دارای چسبندگی بسیار مطلوب که در هر بسته دارای جای آویز و بارکد مجزا مناسب جهت مصارف بیمارستانی، آزمایشگاه، مدرسه، دفترکار، ابزارآلات همچنین دارای 2 سال گارنتی کیفیت کایزر می باشد…
ادامه مطلب ...

اتیکت دور آبی کایزر SK352

این محصول دارای چسبندگی بسیار مطلوب که در هر بسته دارای جای آویز و بارکد مجزا مناسب جهت مصارف بیمارستانی، آزمایشگاه، مدرسه، دفترکار، ابزارآلات همچنین دارای 2 سال گارنتی کیفیت کایزر می باشد…
ادامه مطلب ...

اتیکت دور آبی کایزر SK351

این محصول دارای چسبندگی بسیار مطلوب که در هر بسته دارای جای آویز و بارکد مجزا مناسب جهت مصارف بیمارستانی، آزمایشگاه، مدرسه، دفترکار، ابزارآلات همچنین دارای 2 سال گارنتی کیفیت کایزر می باشد…
ادامه مطلب ...

اتیکت دور آبی کایزر SK350

این محصول دارای چسبندگی بسیار مطلوب که در هر بسته دارای جای آویز و بارکد مجزا مناسب جهت مصارف بیمارستانی، آزمایشگاه، مدرسه، دفترکار، ابزارآلات همچنین دارای 2 سال گارنتی کیفیت کایزر می باشد…
ادامه مطلب ...